MUHASEBENİN DIŞSAL YÜRÜTÜLMESİ
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
MUHASEBE KAYITLARINI YENİDEN KURMA
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
MHUS
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
MALİ-EKONOMİK İŞLERİN ANALİZİ

MUHASEBENİN DIŞ KAYNAKLARI (MUHASEBENİN DIŞSAL YÜRÜTÜLMESİ)

       Eğer Siz kaliteli muhasebe hesap istiyorsanız ve muhasebenizi bu alanda uzman kişilere teslim etmek istiyorsanız, o zaman aşağıdaki hizmetler Sizin için verilir:
– Muhasebenin dış kaynakları;
– Mali raporları ve vergi beyannameleri hazırlamak ve teslim etmek;
– Statik raporları hazırlamak ve teslim etmek;
– Hukuk dokümanların hazırlanması ve uzatma;
– Sizin şirketinizi devlet organları karşısında temsil etmek.

MUHASEBE KAYITLARINI YENİDEN KURMA

       Aktarma, açık ihalelere katılma, kontroller gibi değişik sebepler nedeni ile şirketlerde yürürlükte olan yasaların taleplerine ve standardlarına uygun kaliteli ve doğru muhasebe kayıtlarının olmasına ihtiyaç duyuluyor. Şirketimizin muhasebe uzmanları iş hacmine ve sarf edilen zamana bağımsız olarak Sizin muhasebe ve vergi kayıtlarınızı analize etmeye ve ihtiyaç duyulduğunda onları yasaların ve standardların son taleplerine uygun olarak yeniden kurmaya yardım etmeye hazır. Bu hizmeti seçmenizle Sizde sadece iyi bir muhasebe kayıtları olmayıp, temellerinde gelecek muhasebe işlemlerinizi başarılı bir şekilde yürütmeye devam edebileceğiniz iyi ayarlanmış muhasebe sisteminiz de olur. Sonuç olarak Sizin mali hesaplarınız, kesin mali durumunuzu gösterecek.

MHUS

       Mali hesapların MHUS uyarınca dönüşümü demek – muhasebe kayıtlarının ve mali hesapların mali hesapların milli standardlarından (MHMS) , mali hesapların uluslararası standardlara (MHUS) geçişi ve yeniden kurulması demektir.
– MHUS geçmenin avantajları:
– Uluslararası mali piyasalara imkan ve giriş;
– Ululararası borç ve kredilere giriş;
– Mali kaynakları daha etkili dağıtma;
– Yatırımcılık isteğinin artması;
– Uygun kararlar kabul edildiğinde yöneticiler için anlayış uygunluğu ve bilgileri yorumlama;
– Şartlar ve kısıtlamalardan bağımsız MHUS raporlar;
– Ekonomik içerik önceliği hukuksal formun içeriğinden üstün olması;
– Ekonomik kararlara yerindelik ve etki edebilme imkanı;
– Kesin kullanıcı beklentileri için şirketin kesin mali durumunun ve anlayışının güvenliği.

Şirketimizin MHUS alanında uzmanlaşmış uzmanları bunları profesyonelce, zamanında ve uygun şekilde yerine getirirler. Bu hizmet aşağıdaki sorularla kısıtlanmıyor ve dahilidir:

– MHMS uygun olarak hazırlanmış mali hesapların denetimi;
– MHUS uygun olarak mali hesapları dönüştürme ve pekiştirme;
– Deneme bilançoları hazırlama;
– MHUS uygun olarak hesap politikasını hazırlama;
– MHUS dönüşüm değerlendirmesi;
– Müşteriyi MHUS geçmek yönünde bilgilendirilmesi;
– MHUS-tan özel derslerin verilmesi.

MALİ-EKONOMİK İŞLERİN ANALİZİ

       İşletmenin mali-ekonomik işlerinin analizi, şirketin öncel mali sorunlarını: krizden çıkmada, işletmeyi satın alma veya satmada, ya da hisseler paketi, yatırımları çekmeyi, şirketin mali yönetimini etkili ayarlamayı çözmekte lazımdır.

Uzmanlarımız hizmet çerçevesinde Size şirketin mali-ekonomik işlerinin toplam analizine ilişkin bilgileri ortaya çıkarmada profesyonel yaklaşım teklif ediyorlar, aşağıdakileri de dahil etmek üzere dalların göstergeleri ve özellikleri, yönetim sistemini, maddi-teknik temelleri ve şirketin teknolojik komplekslerini inceleme:
– Bilgilerin doğruluğunu değerlendirme;
– Bilgileri yeniden hazırlama (hesapların güncel tablolarını ve soyutlanmış formlarını hazırlama);
– Mali hesapların yapı göstergelerini hesaplama (dikey analiz);
– Mali hesaplarında degişim göstergelerini hesaplama (yatay analiz);
– Ara mali ünitelerinin ya da mali işlerin ana yönlerine göre mali katsayılarını hesaplama (mali dayanıklılık, ödeme imkanları, iş hareketleri, verimlilik);
– Mali katsayı değerlerini normlar ile karşılaştırmalı analiz (herkes tarafından tanınmış ve orta-dal);
– Mali katsayılarının değişmesinin analizi (kötüleşme ya da iyileşme eğilimlerini ortaya çıkarma);
– İntegral mali katsayılarını hesaplama ve değerlendirme;
– İşlenilmiş bilgiler temelinde şirketin mali durumunun sonucu.