ZORUNLU DENETİM
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
ÖZEL DENETİM
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
BANKA DENETİMİ
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
TASDİK VE ONAY

YILLIK ZORUNLU DENETİM

       Türkmenistanda yürürlükte olan yasalara uyarınca, yabancı şirketlerin şubeleri ve temsilcilikleri, ekonomik ve anonim şirketler, ortak işletmeler, bankalar ve sigorta şirketleri hesap yılının sonucuna göre, senede bir defa bağımsız denetim düşüncelerin beyan edilmesi amacıyla, tüzel kişilerin mali hesaplarının bağımsız dışsal kontrolü olan zorunlu denetimi yapmaya mecburdur.

       Büyük parasal ve maddi muamelede zorunlu denetimi her üç ayda yapmak tavsiye ediliyor. Sonucunda, Siz, potansiyel yatırımcılara lazım olan, mali durumunuz hakkında daha objektif ve doğru bilgi ediniyorsunuz ve Sizin durumunuzda yıllık malı hesap ve vergi beyannameleri teslim edilmeden önce lazım olan düzeltmeleri yapmanız için yeterli zaman bulunmuş oluyor.

FAAL DENETİM & İÇSEL DENETİM & ÖZEL DENETİM

İşletmeniz risklere karşı korunuyor mu?

       Faal denetim müşterinin seçimi olup, müşterinin isteği üzerine gerçekleştiriliyor.

       Başarılı devam eden işletme tüm şirketler için stratejik amaç olmaktadır. İçsel kurumların kaliteli çalışmasını tasdiklemek amacı ile, şirket iyi düzenlenmiş içsel kontrol sistemine sahip olmalıdır. Eğer Siz içsel denetim fonksiyonuna ihtiyaç duyuyorsanız ya da özel amaçlar için denetçileri çekmek istiyorsanız, şirketimiz Size hem tekzamanlı hem de devamlı esasta organize edilebilen bu fonksiyonu seçmekte yardımcı olur. Biz şirketin içsel kontrol sürecinin etkililiğini inceliyoruz ve değerlendiriyoruz, yasalara, normlara, siyasete ve risk yönetim prosedürüne ve işletmeyi yönetmeye uygunluğunu değerlendiriyoruz. Biz şirketinizin problemlerini başarılı tamamlamak için yardım etmek amacı ile  gelişim ve stratejileri uygulamak için kilit alanlar yaratıyoruz ve böylece işletmenizin başarılı çalışmasına büyük katkıda bulunuyoruz. Kaliteli içsel denetim Size mali hesaplarınızdaki hataları zamanında fark edip düzeltmenize yardımcı olur ve paralarınızı, ceza ödemelerde ve diğer yaptırımlarda  tasarruf etmenizi sağlar.

BANKALARIN DENETİMİ

“KEPIL AUDIT MASLAHAT” banka denetiminden özel lisansa sahiptir.

       Bizim şirketimizde MHUS göre banka çalışmalarının denetiminde uzmanlaşmış, sertifikalı uzmanlar çalışmaktadır. Sağlam banka temellerinde iş tecrübesi edinmiş, teknik yetenekler ile toplam olarak derin bilgiye sahip olan uzmanlarımız aşağıdaki denetimleri dahil etmek üzere müşterinin tüm işletme yöntemlerine dikkat ederek bilgileri açmakta profesyonel yaklaşımları teklif ediyorlar:

– Kuruluş belgeleri ve banka fonları;
– Ödeme ve hesaplarda işlemleri;
– Kasa ve kasa işlemleri;
– Bankaların aktif işlemleri;
– Bankaların pasif işlemleri;
– Bankaların hisse ve borç üzerine değerli belge işlemleri;
– Döviz işlemleri;
– Maddi ve maddi olmayan aktiflerin;
– Giderlerin, gelirlerin, karları oluşturmak ve bölüştürmek;
– Mali durumu hakkında sabit raporlar,
– Ortak karların sabit raporları;
– Bankaların vergilendirmesi.

TASDİK VE ONAY

       Günümüz dünyasında herzaman yasalara ve muhasebe standardlarına uygun, ekonomik işlemlerin bağımsız ve şeffaf değerlendirmesine ihtiyaç duyulmaktadır. İş problemlerin çözümünde bizim tecrübemiz Size Şunlarda yardımcı olur:
– Birleştirme ve soğurmada;
– İşletmeyi değerlendirmede;
– İşletmenizi yeniden yapılandırmaya ve kurumlaştırmaya;
– Tasfiye etmede ya da yeniden tescil etmede;
– Kuruluş sermayesini tasdiklemeye.