Salgyt kanunynda üýtgemeler

01.08.2018 Türkmenistanyň “Salgytlar hakynda” bitewi kanunyna girizilen üýtgemeler güýje girdi. Itleriň eýelerinden alynýan ýygym awtoulag serişdeleriniň eýelerinden alynýan ýygyma çalşyldy.


Hökümet taslamasyny üstinlikli tamamlandy

01.07.2018 Kepil Audit Maslahat hökümet taslamasyny üstinlikli tamamlady.